Styresnakk 27. september 2021

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

 • Gjøremål for høstdugnaden lørdag 2. oktober:
  • Kosting
  • Sjekk strøkasser
  • Generelt vedlikehold
  • Bemerkninger i HMS-rapport på lekeplassene utbedres
  • Konteiner til hageavfall bestilles 
  • Dugnadskaffe med kake og kaffe kl. 13 på Grendehuset
  • Fjerning av fartsdempere avventes til snøen kommer
 • Styret har bedt om tilbud på generelle serviceavtaler knyttet til VVS som Grendelaget og også beboere privat skal kunne benytte seg av. Styret har besluttet å takke ja til et tilbud fra K. Lund, og detaljer om avtalen vil bli presentert på nettsidene når avtalen er underskrevet.
 • Styret har startet arbeidet med å innhente tilbud på vedlikehold av fellesboder etter generalforsamlingens vedtak. Plan for dette arbeidet med kostnadsramme vil presenteres på generalforsamlingen i 2022.
 • Rørinspeksjonen som ble foretatt av spillvannsledninger og overvannsledninger i Kroppanmarka i 2019 viste at ledningene er svært slitt og oppsprukket flere steder. Styret er i gang med å innhente tilbud på rørfornying og vil presentere en plan for dette på generalforsamlingen i 2022.

Styret jobber videre med budsjettet for 2022 på et ekstraordinært styremøte søndag 3. oktober. Neste ordinære styremøte er satt til mandag 25. oktober 2021.

Styret