Styresnakk 16.08.21

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Høstdugnaden settes til lørdag 2. oktober fra kl. 11.00. Alle inviteres til kaffe og kake på Grendehuset kl. 13.00. Mer informasjon om dette kommer på nettsiden og Facebook om kort tid.
  • Styret har vedtatt at det kjøpes inn en ny og mer effektiv industrioppvaskmaskin til Grendehuset. Eksisterende oppvaskmaskin begynner å svikte, og en ny og ikke minst raskere maskin vil være en stor fordel ved utleie av huset.
  • Noen få har ikke mottatt avregning for elbilladerne fra TOBB. Det jobbes med dette, og vil snart være klart.
  • På forrige styremøte ble det besluttet å avholde en ekstraordinær generalforsamling i månedsskiftet august/september på grunn av usikkerhet rundt avstemningen på et par av sakene på den digitale generalforsamlingen i mai. Etter dialog med TOBB har styret fått vite at det i så fall også må avholdes et nytt styrevalg med dertil ekstra kostnader. Styret kan ikke se at merkostnadene knyttet til dette er formålstjenlige, og en utsettelse av saken til ordinær generalforsamling kan også gjøre balansen i styrets kontinuitet bedre. Saken gjenopptas dermed i stedet ved neste ordinære generalforsamling.
  • Hvis noen fornyer taket sitt kan gjerne styret varsles slik at hele steiner kan lagres til eventuelle reparasjoner. Taksteintypen vi har i Kroppanmarka finnes ikke lenger på markedet.
  • Styreleder fortsetter med å ha arbeidstid på Grendehuset ca. annenhver tirsdag utover høsten fra kl. 18 – 20.

Neste styremøte er satt til mandag 6. september 2021.

Styret