Styresnakk 14.06.21

Dette er noen av sakene styret jobbet med på siste styremøte:

 • Det nye styret er nå konstituert, og styrets arbeidsoppgaver er fordelt på denne måten:
  • Jacob Høyen: Styreleder
  • Lars Jakobsen: Ansvarlig for parkering og HMS
  • Thomas Nielsen: Ansvarlig for grendas elektriske anlegg (inkludert elbil-anlegget) og rørfornying
  • Tor Georg Mediaa: Ansvarlig for brøyting, strøing og diverse serviceavtaler når det kommer til generelt vedlikehold mm.
  • Johanna Sexe: Ansvarlig for digitale systemer som bl.a. hjemmeside og e-post
 • Etter den digitale generalforsamlingen har styret fått tilbakemeldinger på at det var vanskelig å tolke hvordan man skulle stemme over de to sakene som var spilt inn av beboere. Styret har derfor besluttet å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for å avklare disse sakene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes i månedsskiftet august/september, nærmere innkalling kommer.
 • Det har vært problemer med internettilkoblingen til ladestasjonene i garasjen, noe som har gjort det vanskelig å lese av forbruk. Dette problemet er nå løst, og nettilkoblingen skal være på plass igjen fra onsdag 16. juni.
 • Styreleder har arbeidstid på Grendehuset tirsdager kl. 18-20. Det er åpent!

Neste styremøte er satt til mandag 16. august 2021.

Styret