Informasjon vedrørende fiberutbygging

Telenor bygger fibernett i ditt nabolag og anleggsperioden er planlagt fra mai til august 2021.
Vi er nå i gang med installasjoner.
INSTALLSJON HAR ALLERDE BEGYNT. RØR MÅ FØRES FREM TIL HUSVEGG HOS DE SOM HAR FÅTT RØR PÅ TOMTEGRENSEN SIN.
Tessta Connect er hovedentreprenør for Telenor når det gjelder fiberbyggingen og installasjoner i Telenor sitt nett.
Har du spørsmål rundt selve fiberutbyggingen tar du kontakt med arbeidslederen vår på stedet: Didrik Hansen, e-post: Didrik.hansen@tessta.no, mobil: 469 54 930

Til deg som har bestilt fiber fra Telenor:
Når vi har gravd forbi din tomt, kan du starte din oppgave med å grave ned røret frem til egnet plassering på husvegg (f.eks. der eksisterende utstyr står i dag).
Grøften bør være ca. 20-30 cm dyp og med steinfri masse rundt røret. Du får rør fra vår montør om rørkveil ikke er lang nok.
Når hovednettet er ferdig vil du bli kontaktet av en av våre montører for å avtale tidspunkt for installasjon.
Har du spørsmål om ditt abonnement etc. tar du kontakt med Telenor Norge på 915 09 000.

Til deg som ikke har bestilt fiberbredbånd inn i huset: Det vil bli lagt igjen ledig rørende ved din tomtegrense for evt. senere tilknytting.

Med vennlig hilsen
Tessta Connect AS
Prosjektleder Roger Selmersen

Fiberutbygging i Kroppanmarka

Telenor fikk aksept for å legge trekkerør i arealer der Kroppanmarka Grendelag foretok masseutskifting i forbindelse med reasfaltering i 2019-2020. Løsningen var […]