Vårdugnad 2021 8 mai

Vårdugnad gjennomføre 8 Mai kl 11-15. Vel møtt !

Tunledere har tunkart og tunlederinstruks og ansvaret for å fordele oppgaver. Det bør gjennomføres tunmøte i hvert tun. Dugnadskafe må dessverre kanselleres pga Covid19 pandemien.

Alle tun er tildelt fellesoppgaver som skal utføres:

Fellesoppgave TUN 1TUN 2TUN 3TUN 4TUN 5
Fortsette arbeid med rekkverk og tak ved port garasje 2   X 
Flytte strøsandkasse fra grendehus    x
Reparere gjerde og port mot Fossestuvegen X   
Montere fartsdumper i garasje 1x    
Olje benk utenfor grendehus  x  

Hageavfallskontainer plasseres mellom dobbeltgarasje og 183 fredag 7 mai. OBS ! Denne er utelukkende til hageavfall ! Busker og grener skal kuttes for å ikke ta mye plass.

10 / 11 mai blir det fjernet sand som er gravd ut av sandkasser og fylt på ny sand. Samme dager blir asfalterte arealer feiet. Kost sand ut i veibanen, men ikke samle den i hauger, dette letter arbeidet til kostebil. Ikke kost sand i sandfangkummene.

ALLE fellesboder skal være tømt for private eiendeler på dugnadsdag

Det er ikke tillatt å lagre eiendeler i bodganger. Gjenstander som står i bodganger etter 8 mai blir kastet.

Styret har søkt til TrøndelagKraft om Dugnadspakken på vegne av hele Grendelaget.

Husk å følg gjeldende regler for smittevern!