Styresnakk 20.05.21

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

Generalforsamling 27.05.21:

  • Det er høringsperiode for Generalforsamlingen 24.05 – 26.05. I løpet av denne tiden er det muligheter for å kommentere eller stille spørsmål. Styret er forpliktet til å svare ut disse. Hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for å svare ut på sine egne ansvarsområder.
  • Generalforsamling avholdes 27.05.21 kl. 17 – 22. De som ønsker fysisk oppmøte for avstemning må melde seg snarest til styret på medlemmer@kroppanmarka.no

Andre saker:

  • Vi har fått en ny tunkontakt i tun 2. Lykke til Jannike Granamo!
  • Styret har utarbeidet et årshjul. Dette kan alle medlemmer se under “mine sider” på TOBB. Årshjulet er ment som et verktøy for fremtidige styrer. 
  • Under dugnaden skulle alle fellesboder og alle ganger til boder tømmes. Styret har nå vedtatt at det blir hengt opp skilt med teksten “lagring forbudt” i disse områdene.
  • Det er et ukjent antall kumlokk i Kroppanmarka som er av feil type. Det er nødvendig å gå over alle kummer for å sikre at alle lokk har riktig funksjon. 
  • Etter episoder med treg kloakk i tun 5 er det etter befaring funnet både asfaltrester og en bjelke (!) i en av kummene. Styret kommer til å sette i gang en prosess med å sjekke alle kummer. 

Styret ønsker alle lykke til på Generalforsamlingen. 
Det nåværende styret takker for seg, og året som har vært. 

Det neste styremøtet vil bli satt av det nyvalgte styret. 

Styret