Styresnakk 02.05.21

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

Generalforsamling 27.05.21.

  • Styret har i dette styremøte behandlet de 4 sakene som har kommet inn til styret foran årets Generalforsamling. Disse blir offentliggjort i sin helhet i innkallingen. 
  • Innkallingen til årets Generalforsamling er like rundt hjørnet. Det vil komme beskjed i alle arenaer når denne er klar. 
  • Det vil også i år være mulighet for å stemme fysisk i Grendehuset for de som har behov for dette. Mer informasjon vil komme i et eget skriv om noen dager. 

Beboermøte 18.05.21.

  • Beboermøte er godt planlagt, og styret jobber mot at dette skal bli en god løsning for å få til dialog og innspill fra alle beboere før Generalforsamlingen. 
  • Det er mulighet for å se på beboermøte fysisk i Grendehuset. Påmelding til styret innen 16. mai på e-post medlemmer@kroppanmarka.no

Dugnad 08.05.21

  • DUGNADSPAKKEN! Kroppanmarka Grendelag fikk innvilget søknaden sin på 25.000 kroner. Det er tildelt 5.000 kroner ekstra pr tun på årets dugnad. Midlene kommer i form av varer fra Byggmakker, og disse varene ble levert fredag. I tillegg har vi fått en søppelsekk pr tun som det kan kastet 1000 kg restavfall fra bodene i. Dette koordineres av tunledere.
  • Vi har kjøpt et lass med jord som alle tun kan forsyne seg av for å gjøre ferdig arbeidet etter asfaltering i tunene. Dette ligger på plenen utenfor Grendehuset. Container for hageavfall står også her.
  • Vårens dugnad er 8. mai kl. 11 – 15. Det vil i etterkant bli kostet opp alt av sand og grus, og bli tilkjørt ny sand til alle sandkasser.

Neste styremøte er satt til mandag 20. mai. 

Styret vil også samles under beboermøte 18. mai i Grendehuset.

Styret