Innkalling til Generalforsamling 2021

Høringsperiode: 24.05.2021 kl. 11:00 – 26.05.2021 kl. 11:00.
Stemmeperiode: 27.05.2021 kl. 17:00 – 22:00.

Sted: tobb.no 

På grunn av Covid-19 avholdes ordinær generalforsamling digitalt.
Det digitale møtet vil ikke være et videomøte eller telefonmøte hvor eierne møtes i
sanntid. Møtet gjennomføres ved å logge inn på «Min side» på www.tobb.no, hvor hver
enkelt eier kan komme med kommentarer til saklisten i «høringsperioden» og foreta
avstemming i «stemmeperioden». Det er kun en stemme per andel.

Den som ønsker å delta på den digitale gjennomføringen må opprette seg en bruker på
«Min side» på www.tobb.no dersom det ikke er gjort tidligere.
Se vedlagt brukerveiledning for opprettig av bruker og gjennomføring av digitalt møte.