Dugnadspakken 2021

Gladmelding!

TrøndelagKraft har i samarbeid med TOBB innvilget DUGNADSPAKKEN for Kroppanmarka Grendelag. 

Styret søkte i mars om ekstra midler til årets dugnad, lydende på 25.000 kroner. I søknaden la styret vekt på de 5 tunene vi har, og samholdet som finner sted på disse naturlige samlingspunktene i grenda vår. Det ble søkt om ekstra midler for hvert tun på 5.000 kroner. 

Styret meddeler derfor gledelig at søknaden er innvilget! Disse pengene får vi gjennom en konto hos Byggmakker AS, og tunledere vil få informasjon om hvordan de kan benytte seg av tunets ekstra midler på denne kontoen. 

Det vil være kun tunleder som kan handle på kontoen, og kvittering må leveres inn til styret for midler brukt. Dette tilskuddet kommer selvfølgelig i tillegg til de vanlige midlene på 5.000 kroner som hvert tun har disponibel i året. 

Gratulerer til hele Kroppanmarka!