Beboermøte 18. mai

Tirsdag 18. mai kl. 18 – 20 arrangerer Kroppanmarka Grendelag et digitalt beboermøte for alle beboere. Dette gjøres i forkant av Generalforsamlingen som gjennomføres digitalt torsdag 27. mai.

På beboermøte blir innkallingen med alle saker gått igjennom, og det vil bli mulighet for å komme med innspill og kommentarer til denne underveis.

Styreleder er møteleder og går igjennom innkallingen.

Hvis du ikke har mulighet til å delta digitalt, er du velkommen til å delta fysisk. Her må du melde deg på ved å sende en e-post til medlemmer@kroppanmarka.no innen 16. mai for å få plass.

Mer informasjon om beboermøte har blitt sendt ut på e-post til alle beboere. Ta kontakt med styret om du ikke har mottatt denne informasjon.