Styresnakk 12.04.21

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Vårdugnad 8 Mai kl 11-15. Tunledere er invitert til gjennomgang av arbeidsfordeling i forkant av dugnaden. Det er bestillt kontainer for hageavfall som ankommer 6 Mai. OBS ! Denne kontaineren er utelukkende for hageavfall !
  • Parkeringsplasser. Det blir i 2021 gjennomført oppmerking av utendørs parkeringsplasser etter reasfaltering i 2020.
  • Veibommer. Pga øket veibredde er det noen steder mulig å passere veibommene med små biler. Det blir derfor bestilt forlengelse av bommene for å forhindre dette.
  • HMS Arbeid. Det blir bestillt nye dekk til dissestativ der dekkene er utslitt eller skadet.
  • Generalforsamling 27 Mai. Generalforsamling må også i 2021 gjennomføres elektronisk pga Covid19 pandemien. I år blir det imidlertid gjennomført et elektronisk beboermøte i forkant av generalforsamling der alle kan stille spørsmål til innkomne saker og annet. Mer info om dette følger innen kort tid.

Neste styremøte er satt til søndag 2 Mai

Styret