Fiberutbygging i Kroppanmarka

Telenor fikk aksept for å legge trekkerør i arealer der Kroppanmarka Grendelag foretok masseutskifting i forbindelse med reasfaltering i 2019-2020. Løsningen var kostnadsfri for KMGL og motivasjonen var å forebygge fremtidig graving på reasfalterte områder.

Tessta Connect er nå i ferd med å ferdigstille prosjektet på vegne av Telenor med installasjon hos medlemmer som har bestillt løsningen, montering av koblingsskap og noe nødvendige gravearbeider.

Koblingsskapene er tildels feilmontert og dette blir nå rettet av TC. Skapene er konstruert for å stå fritt uten støtte i husvegg eller annet, og skal med korrekt montering stå stødig på denne måten. Det er samtidig av betydning at skapene ikke monteres mot vegger for å muliggjøre fremtidig vedlikehold og forebygge råte etter fuktansamling.

Arealene som TC har fått godkjenning til å grave på er utelukkende fellesarealer eiet av KMGL utenfor asfalterte arealer. Godkjente gravetraseer fremgår av vedlagte skissser. Arealene skal naturligvis tilbakestilles av TC etter endt anleggsperiode.