Fartsdempende tiltak i Fossestuvegen

23.06.20 søkte styret i Kroppanmarka Grendelag BA til Trondheim Kommune v/ Byplankontoret om tiltak for å redusere hastigheten i Fossestuvegen. Bakgrunnen var høy fart, og ønsket var et gangoverfelt mellom tun 2 og 3 og/eller fartsdempere.

Rett før påske kom det svar fra Byplankontoret. De har etter vår henvendelse gjennomført fartsmåling på strekningen, hvor resultatet ble 50 km/t. Ettersom fartsgrensen på stedet er 40 km/t, har Byplankontoret derfor lagt inn bestilling på fartsdempende tiltak på strekningen. Hva dette betyr i praksis, vet vi ikke på dette tidspunktet.

Trondheim Kommune vil ikke opprette gangfelt mellom tun 2 og 3. Dette er grunnlaget fra kommunen på dette:

«Trondheim kommune svært restriktiv med hvor gangfelt plasseres grunnet at forskning viser at
gangfelt dessverre ikke alltid har den ønskede trafikksikkerhetseffekten, men at risikoen for
fotgjengerpåkjørsler faktisk kan øke ved etablering av gangfelt. Bilistenes overholdelse av
vikeplikten for fotgjengere i gangfelt er ofte lav, samtidig som en del fotgjengere er mindre
oppmerksomme og forsiktige når de krysser vegen i gangfelt, fordi de forventer at bilene stopper
for dem. Vi ønsker derfor ikke anlegge gangfelt her.»

Styret