Styresnakk 21.03.21

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Det har ved flere anledninger vært noen som har skrudd av vifte i garasje 1. Denne bryteren er det ingen andre enn garasjeansvarlig som skal røre ved!
  • For en liten tid tilbake var det en brannalarm i garasje 2. I etterkant av dette har styret sett at det er grunnlag for en bredere opplæring i branntavlen, og vil gjennomføre dette. 
  • Vårdugnad 2021 vil bli arrangert 8. mai kl 11 – 15. Det vil på grunn av smittevernhensyn ikke bli arrangert dugnadskaffe i år. Styret vil i forkant av dugnaden ha møte med tunledere for å fordele felles arbeidsoppgaver. I etterkant av dugnaden vil det kostes av eksterne på alle interne veier, og byttes ut sand i alle sandkasser. 
  • Styret har innhentet tilbud på merking av utendørs parkeringsplasser. Planleggingen av denne jobben fortsettes utover våren, og er planlagt utført i løpet av 2021.
  • Alle vegghengte utelys er skiftet ut og oppgradert.
  • Styret har søkt på Dugnadspakken på vegne av Grendelaget. Her har vi spurt om 5000 kr per tun, øremerket oppdradering av lekeplasser og tun.
  • Til årets Generalforsamling ønskes det at potensielle medlemmer til styret og til valgkomite, melder seg til valgkomite ved Kine Bjerkan eller Wenche Fredagsvik. Se egen post på hjemmesiden www.kroppanmarka.no for mer informasjon. 

Neste styremøte er satt til mandag 12. april.

Styret