Styresnakk 21.02.21

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Styret jobber videre med planleggingen av årets Generalforsamling. Vi tar utgangspunktet i en digital løsning også i år, og ser på ulike løsninger for dette.
  • Til årets Generalforsamling ønskes det at potensielle medlemmer til styret melder seg til valgkomite ved Kine Bjerkan eller Wenche Fredagsvik. Se egen post på hjemmesiden www.kroppanmarka.no for mer informasjon. 
  • Det kommer stadig vekk klager på støy til styret. Den generelle oppfordringen til styret er å prate med den det gjelder. Styret har ingen myndighet til å gjøre noe med disse klagene, og det er eventuelt politiet som håndterer bråk og uro over lang tid.
  • Tun 2 står fortsatt uten tunleder. Styret har hatt en mer offensiv rolle i rekrutteringen, men fortsatt uten hell. Tips mottas med takk.
  • Statkraft Varme har tatt kontakt med styret etter en lekkasje hos en beboer i tun 1. De opplyser om at mange av boligene i Kroppanmarka er utstyrt med en såkalt luftepotte på fjernvarmeanlegget. Disse luftpottene er ikke beregnet til å stå med vanntrykk på, og det utgjør derfor en fare for lekkasje for de som har disse. Styret har ingen videre informasjon eller kunnskap om denne saken utover dette. 
  • Bommene inn til Kroppanmarka fungerer ikke som tiltenkt, da det ved flere punkter observeres at biler kjører på siden av bommene for å komme seg inn. Det er derfor igangsatt et arbeid med å sperre igjen disse punktene. 

Neste styremøte er satt til søndag 21. mars. 

Styret