Potensiell lekkasje

Styret har mottatt informasjon fra Statkraft varme i forbindelse med en lekkasje i grenda;

«Hei.

I går var vi på besøk i Kroppanmarka forbindelse med en lekkasje. På vedlagt bilde kan du se en luftepotte som sikkert har stått i anlegget siden den var ny. Dette er en luftepotte som utbygger monterte da anlegget var nytt for å få ut all luft i nettet. Disse luftepottene er ikke beregnet til å stå med vanntrykk på. Det mest vanlige er å ha en stengeventil foran, slik at den kan stenges ut når all luft er luftet ut. Alternativet er å sette på en plugg. Dessverre er ikke dette en del av vårt anlegg, jfr tekniske bestemmelser, så dette er noe dere må sørger for selv.

https://www.statkraftvarme.no/globalassets/0/statkraft-varme/utbygging/tekniske-bestemmelser/tekniske-bestemmelser-trondheim—-rev-aug-2017.pdf

Anbefaler likevel at dere informerer og ber alle boenheter sjekke om de har slike luftepotter stående med vanntrykk.  Det beste er som sagt å ha en kuleventil foran og ha luftepotte oppå den igjen, men sørg uansett for at ikke disse luftepottene står med vanntrykk på for det kan gjøre mye skade hvis det oppstår stor lekkasje på de.»