Konfirmasjon 2022

Utleie av Grendehuset i konfirmasjonstid

Bakgrunn:

På grunn av stort trykk på utleie av Grendehuset i mai måned, har styret fått flere henvendelser på hvordan det best mulig kan la seg løse når mange av våre beboere ønsker å leie Grendehuset til konfirmasjon. 

Det har tidligere vært operert med fri booking, noe som har resultert i at noen har reservert flere helger for å være sikker på å få leie den dagen de på høsten får tildelt til konfirmasjon. Styret har derfor sett det som nødvendig å legge noen føringer for utleie i helgene i mai. 

Styrets vedtak:

Styret vedtok på styremøte 10.02.2020 at Kroppanmarka Grendelag BA skal operere med venteliste for helgene i mai måned. 13 måneder før åpnes det opp for å skrive seg på en venteliste som er nummerert fra 1 – 20. Denne ventelisten er forbeholdt beboere i Kroppanmarka Grendelag. Ventelisten blir oppbevart av styret, og organiseres av medlemmer som ikke selv har konfirmant det aktuelle året. 

Dette gjelder for 2022 helgene fra uke 17, til og med uke 22.

For å skrive seg på ventelisten sender man en e-post til styret på medlemmer@kroppanmarka.no fra 1. april kl. 16:00. Den første e-posten som kommer inn blir registrert som først til å velge dato. På høsten innkalles alle som står på venteliste til et møte i Grendehuset for å fordele datoer. Styret avholder møtet, og man går kronologisk nedover listen når dato velges. Beboere kan kun velge èn dag hver, og må selv stå for utvask om det er utleie til konfirmasjon dagen etter.

Styret