Styresnakk 25. januar

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Styret har sendt avlesing for elbillading videre til TOBB. TOBB foretar nå kontinuerlig  avregning på forbruk for 2020 og vil ta dette med hver enkelt bruker. 
  • I løpet av 2021 vil alle veggmonterte utelys bli oppdatert og skiftet ut. Dette gjelder både lys i tun, og på utsiden av boder. 
  • Styret er i gang med arbeidet med å markere parkeringsplasser ute. I første omgang vil fokuset være på å finne en god løsning og en utfører av jobben. Selve jobben ventes å bli gjort når snø og is er borte. 
  • Valgkomiteen får i disse dager beskjed om å rekruttere kandidater som styremedlemmer og styreleder. Det er 3 styremedlemmer og styreleder på valg til Generalforsamling 2021. Aktuelle kandidater bes om å melde seg til valgkomiteen, bestående av Kine Bjerkan og Wenche Fredagsvik. 
  • Det har vært problemer med WiFi-tilkobling i Grendehuset de siste månedene. Styret utbedrer nå løsningen og forventer at ny og bedre løsning er oppe å går snart. 
  • Det blir samme løsning med venteliste for booking av Grendehuset til Konfirmasjoner 2022 som for årets konfirmasjoner. For å skrive seg på ventelisten sender man en e-post til medlemmer@kroppanmarka.no fra 1.april kl. 16.00. Den første e-posten som kommer inn havner først på ventelisten og får velge dato først. Styret kaller inn alle på venteliste i løpet av høsten 2021 for å fordele datoer etter rekkefølge. 

Neste styremøte er satt til søndag 21. februar. 

Styret