Styresnakk 30.11.20

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Overføringen av ansvaret for garasje 2 er gjennomført. Oppdatert informasjon for ny garasjeansvarlig Thomas Sjue finnes på våre hjemmesider.
  • Det mangler en del lys i boder og på fellesområder. Dette jobbes kontinuerlig med av Jølle. Det er en del feilmeldinger, og det skal nå avdekkes om dette skyldes et kabelbrudd, eller om det holder å bytte ut noen el-systemer for å få mer stabilitet. 
  • Systemet for administrasjon av EL-billading har tatt tid. Det skyldes en systemfeil hos vår leverandør GARO. Administrator Jacob kan lese av alt, men brukerne kan ikke enda lese av sin måler. Styret håper på en snarlig løsning.
  • Styret har fått henvendelser om bilkjøring i grenda. Styret går derfor ut med en sterk oppfordring om å kun kjøre inn i tun om det er høyst nødvendig! Om du kjører inn, må du holde lav fart, og ta hensyn til dine naboer. I utgangspunktet er det bilfritt i våre interne veier. Vi har også noen leverandører som kjører inn hos oss, det er lov til å stoppe disse og oppfordre til å senke farten. 
  • Styret har endelig fått tak i RelaCom angående henslengte kabler. De kan fortelle at de det siste året har jobbet med å få godkjenning for utbygging i området. Utbygging er nå godkjent, og de vil derfor kunne tilby fiber hos oss. De opplyser om at de vil komme på dørene på nyåret, og håper at alt står klart til fiber i løpet av 2021. Styret har også forespurt hva som skal gjøres med de lange kablene før den tid, og avventer svar på dette. Styret understreker at de ikke har noe ansvar eller myndighet over RelaCom, og at alle henvendelser om dette må gå til dem. 
  • Det har vært problemer med WiFi-tilkobling i Grendehuset de siste månedene. Styret jobber med å få til en ny løsning her som er mer stabil enn dagens. 

Neste styremøte er satt til mandag 04. januar.

Styret