Styresnakk 02.11.20

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Fornying av rør
    • I Kroppanmarka Grendelaget i sin helhet finnes det om lag 50 rørstrekk. Vi har hatt befaring på alle disse, og resultatet er at om lag ⅓ av disse bør byttes/repareres i løpet av de neste årene. Styret jobber sammen med ulike aktører for å se på hva som må gjøres, når det må gjøres, og kostnadsrammen rundt dette. 
  • Julegrantenning 
    • Styret har vært i dialog med Smittevernkontoret i Trondheim kommune. Vi har på grunnlag av samtalen med de og på grunn av omstendighetene i samfunnet i dag besluttet å avlyse årets julegrantenning. Det vil bli tent juletrær i tunene som vanlig.
  • Systemet for administrasjon av EL-billading har tatt tid. Det forventes at hver bruker selv skal få tilgang til sin informasjon ila desember.
  • Det arbeides innad i styret med å få på plass et årshjul for styrets arbeid. Dette for å forenkle arbeidet for de kommende styrer, og for at alle parter skal ha en større oversikt over styret sitt pågående arbeid.
  • Styret strever fortsatt med å få kontakt med RelaCom for å få avklart sluttføringen av fiberkablene som er lagt. Styret fortsetter denne jobben, men opplyser samtidig alle beboere om at styret ikke har noe ansvar eller myndighet til å gjøre noe med disse rørene og at videre fremdrift er opp til eier av rørene, Telenor.  

Neste styremøte er satt til 30. november. 

Styret