Styresnakk 12.10.20

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Thomas Sjue fra tun 3 har tatt på seg det ærefulle oppdraget som garasjeansvarlig for garasje 2. Styret ønsker Thomas lykke til 🙂
  • Årets høstdugnad gikk av stabelen med godt oppmøte og god arbeidsmoral. Takk for god innsats og godt engasjement 🙂
  • På høstdugnaden ble det klart at tunleder i tun 2 trakk seg ut fra sin rolle. Tun 2 trenger derfor en ny tunleder, og styret ber aktuelle kandidater sende en e-post til styret på medlemmer@kroppanmarka.no ved interesse. 
  • Det har vært feilsøking i boder og på lys som ikke har fungert optimalt i tun 3, 4 og 5. Disse sakene nærmer seg oppklart, og elektriker Jølle er på saken. 
  • Grendelaget har fått en ny samarbeidspartner! Som annonsert på Facebook og på hjemmesidene har vi inngått en avtale med Eiendomsmegler 1. Ved hvert salg som blir gjort, vil Grendelaget få 5000 kroner. Dette anser styret som av god verdi for Grendelaget, og ser frem til samarbeidet. 
  • Relacom kontaktet grendelaget ifbm asfaltprosjektet og fikk aksept for å legge fiberrør i de områder hvor vi allikevel skulle grave og ble fakturert for alle merkostnader. Rørene er altså hverken grendelagets eiendom eller grendelagets ansvar. Når det er sagt skulle vi selvsagt gjerne hatt mer detaljert informasjon til medlemmene i grendelaget om fremtidige planer for bruk av disse rørene, men har dessverre ikke klart å skaffe dette tross iherdige forsøk.

Neste styremøte er satt til 2. november 2020. Her vil styret ta standpunkt til julegrantenningen og hvilke alternativer vi kan gå for her. 

Styret