Styresnakk 14.09.20

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Styret er i gang med å revidere parkeringsreglementet. Dette arbeidet vil bli fullført i løpet av høsten.
  • I forbindelse med den kommende årstiden har styret sammen med brøytemannskap sett på området vårt. Styret må derfor presisere at det er
    parkering forbudt i midtsonen på den store parkeringsplassen. I tillegg er det parkering forbudt inntil bommen på tur inn i tunet fra den store parkeringsplassen. Denne veien kommer det til å kjøre brøytemannskap, og er i tillegg ment for utrykningskjøretøy. Vi venter på skilting for dette. 
  • Styret har lykkes med å få flere tilbud på brøyting og strøing i år og har har valgt å gå for Melhus Multiservice for denne sesongen. Det er i første omgang signert en avtale for 1 år. 
  • Styreleder har avholdt møte med tunledere i forkant av høstdugnaden. Her har det blitt fordelt felles oppgaver til hvert tun og diskutert hva det enkelte tun må gjøre i sitt tun. God dugnad lørdag 26.09.20 🙂 
  • Etter at Telenor la fiberrør i hele Kroppanmarka, har det vært mange spørsmål om hva som skjer med ledningene som stikker opp her og der. Styret har flere ganger prøvd å få et svar fra Telenor, men avventer fortsatt et svar på hva som skjer med disse ledningene. 

Send en e-post til styret om du kan være interessert. 

Neste styremøte er satt til 12. oktober 2020. Her vil styret diskutere en alternativ løsning for julegrantenning og komme i mål med revidering av parkeringsreglene. 

Styret