Dugnad 26.09.20

Velkommen til dugnad!
Årets høstdugnad finner sted lørdag 26.09.20 kl. 11-15 i hvert enkelt tun.

Pga Covid-19 blir det ingen dugnadskaffe.
Tunsjefene har ansvaret for oppgavefordeling og gjennomføring av selve dugnaden.

Tun 1: Krister Oddøy, nr. 30
Tun 2: Bjørnar Aarstein, nr 67
Tun 3: Reidar Aarhaug, nr 72
Tun 4: John Herland, nr 86
Tun 5: Lars Jakobsen, nr 151

Vell møtt, og god innsats 🙂