Styresnakk 24.08.20

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Det har den siste tiden kommet flere henvendelser til styret angående parkering. Dette gjelder særlig feilparkeringer. Styret minner om at det KUN er lov til å parkere personbiler på våre parkeringsplasser. I tillegg bes alle om å følge skilting om hvor man kan parkere og ikke. Parkerer du feil, kan du lett være til hinder for utrykningskjøretøy eller andre kjørende. Det er Trondheim Parkering som håndhever. 
    • Minner om at parkering av biler og/eller tilhengere fortsatt ikke er lov inne på våre fellesområder. Her er det parkering forbudt. 
  • I SmartOblat systemet registrerer vi nå at det er flere beboere som har tatt seg til rette. Vi minner om parkeringsreglene som her sier at i tilfeller der beboere tar seg til rette og registrerer garasjebil ute, kan tillatelsene bli slettet uten forvarsel og du risikerer bot. Styret har jevnlige kontroller av systemet. 
  • Styret har i hele vår og sommer jobbet for å få til en avtale om brøyting/strøing til kommende sesong. Dette har, oppgraderingen av veiene til tross, vært vanskelig. Vi håper at alle som har tips kan sende dette inn til styret på medlemmer@kroppanmarka.no
  • Det har vært en lekkasje i garasje 2. Dette har ført til at det har dryppet vann ned på biler i 1.etg. Denne er nå utbedret. 
  • Høstdugnad er i anmarsj. Styret har satt dato for dugnaden til lørdag 26.09.20. Det vil i forkant av dugnaden foregå en befaring av styret i de enkelte tun, samt et møte med tunledere for å legge rammene for dugnaden og se på oppgaver i tunene. Grunnet Covid-19 har styret bestemt at det ikke blir noen dugnadskaffe. 

Neste styremøte er satt til mandag 14.september. Her vil høstdugnaden planlegges nærmere, og styret vil også fokusere på kommende sesongs brøyteavtale. 

Styret