Styresnakk 13.08.20

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Styret har gått igjennom sin standard i forhold til kommunikasjon med alle medlemmene. Styret har bestemt at det  heretter skal svares på e-poster og kontaktskjema innen 7 dager fra de  er mottatt . 
  • Det har kommet flere henvendelser til styret om hvordan Grendelaget skal stille seg til ungdom eller barn som leker på sparkesykkel og lager noe støy på veiene inne i Grendelaget. Styret minner her beboerne på de ordensreglene for husro som finnes, som sier at det skal være ro i mellom 23.00 – 06.00. Vi bor tett, og vi må da huske å ta hensyn til hverandre. Samtidig skal barn få lov til å leke seg, selv om dette medfører noe støy. 
  • Merking av parkeringsplasser ute og inne er utsatt til 2021 på grunn av økonomi. 
  • Styret har i disse dager befaring i Grendelaget ift rørfornying. En undersøkelse av alle våre rør gjort i 2019 viste at det kan dreie seg om mange rør som må fornyes. Styret undersøker nå omfanget, og kostnadsrammen rundt dette. 
  • For å skape mer engasjement i Grendelaget, utlyses det en konkurranse om å finne på et slagord for Grenda vår. Følg med på Facebook og våre hjemmesider for mer informasjon! 

Neste styremøte er satt til mandag 24.august. Saker til diskusjon vil blant annet være høstdugnad, rørfornying og konkurranse.

Styret