Styresnakk 22.06.20

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Asfaltprosjektet er snart avsluttet, og det er fortsatt noen åpne saker. Styret vil gå ferdigbefaring med entreprenør når alle oppgaver i prosjektet er ferdigstilt. Styret har besluttet at ny oppmerking på utendørs parkeringsplasser må finne sted i neste budsjettår. 
  • I prosjekt elbillading er alt klart til å ta i bruk appen G-cloud for å ha oversikt over eget forbruk. Styret vil ha en superbruker som har kontrollen over alle ladepunkt, mens hver beboer får sin egen innlogging. Mer informasjon om dette kommer i eget skriv.
    • Det gjennomføres  avregning på a-konto i januar hvert år, første gang januar 2021 Et eventuelt overskridende beløp vil da bli tilbakebetalt. Ved dette tidspunktet vil det også være mulig å justere fast beløp til a-konto pr måned som pr dags dato er på 300 kroner. 
  • Grendelaget får jevnlig forespørsler fra ulike aktører om å inngå et samarbeid. I den forbindelse har det blitt opprettet en ny side på våre hjemmesider som heter “Våre samarbeidspartnere”. Denne siden vil bli brukt til å fronte de aktuelle avtalene vi til enhver tid har, og blir oppdatert fortløpende. 
  • Det har blitt søkt til Trondheim Kommune om et opphøyd gangfelt over Fossestuvegen, ved nedgangen i mellom tun 2 og 3. Styret håper på snarlig tilbakemelding. 

Neste fysiske styremøte er satt til mandag 17.august. Styret vil i tillegg ha små digitale møter i løpet av sommeren etter behov. 

Styret