Styresnakk 11.06.20

I styremøtet 11.06.20 ble det behandlet 7 saker. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle saker blir tatt med på styresnakk av hensyn til personvern eller etter styrets skjønn. 

Dette er noen av punktene styret jobbet med møtet:

  • Thomas Nielsen og Lars Jakobsen ønskes velkommen inn i styret. Store deler av møtet blir brukt til å konstituere nytt styre. Fokuset fremover blir på å fullføre allerede oppstartede prosjekter.
    Følgende hovedansvar ble fordelt i styret for den kommende perioden:
Halvor: forretningsfører, nøkkelsystem, asfaltsprosjekt
Tor Georg: vintervedlikehold
Jacob: el-systemer og brann
Mari: hjemmesider, Facebook og protokoller
Lars: HMS og parkering
Thomas: rørfornying
  • Eiendomsgrenser: det er nå kun 5 saker igjen som er uløst, hvor 2 forventes å være løst de kommende dagene. Styret følger fortsatt opp vedtaket fra Generalforsamlingen om at de som ikke frivillig har trukket seg tilbake eller kjøpt ut område blir tvunget tilbake til sine grenser.
  • Asfaltprosjektet går mot slutten, og det siste området skal være ferdig asfaltert i løpet av uke 24. Den avsluttende delen av prosjektet vil være en ferdigbefaring for styret sammen med entreprenør og prosjektansvarlig hos TOBB. 
  • Med ny asfalt er det naturlig med ny oppmerking. Styret undersøker kostnadsramme på dette, og vurderer om det skal bli gjort på dette eller neste budsjettår. 
  • Det ble på årets Generalforsamling registrert 66 deltakende rettighetseiere. Dette utgjør en oppmøteprosent på ca 35 %. Styret takker for “oppmøtet” 🙂 

Neste styremøte er satt til mandag 22.juni. På dette møtet vil styret legge en plan for arbeidet i sommer og ha en siste oppdatering rundt asfaltprosjektet. 

Styret