Styresnakk 28.05.20

I styremøtet 28.05.20 ble det behandlet 9 saker. Dette er noen av punktene styret jobbet med på møtet i Grendehuset. 

  • Høringen til Generalforsamlingen 2020 er over. Det har kommet inn tre (3) kommentarer til denne, og styret utarbeider et notat som sendes ut ifm dette. Selve Generalforsamlingen foregår i 1 døgn, fra kl. 17:00 tirsdag 2.juni, til kl. 17:00 onsdag 3.juni. 
  • Styret jobber fortsatt med fullføring av saken om eiendomsgrenser. Vi avventer ferdigstilling fra Trondheim Kommune, og har samtidig fått god oversikt over hvilke eiere som ikke har trukket seg tilbake fra fellesareal. 
  • I etterkant av tett sluk i tun 3, har det blitt gjennomført tilsyn på alle sluk for å være sikker på at alt fungerer som det skal. Det har både blitt pumpet og spylt, og det forutsettes nå at alle sluk fungerer optimalt. 
  • Trafikken nedover Fossestuvegen har økt, og styret har besluttet å se på ulike muligheter for å få senket farten på strekningen og gjort det tryggere. Styret vil søke til Trondheim Kommune om å få et opphevet gangfelt over Fossestuvegen ut fra nedgangen i mellom tun 2 og 3. 
  • Styret takker av Elling Lorentsen og Richard Skog som nå trer ut av styret. Disse vil bli erstattet av to nye styremedlemmer etter valg på Generalforsamling 2020. 

Neste styremøte er satt til torsdag 11.juni. Her kommer agendaen hovedsakelig til å dreie seg om konstituering av nytt styre. 

God generalforsamling 🙂

Styret