Styresnakk 04.05.20

I styremøtet 04.05.20 ble det behandlet 9 saker. Dette er noen av punktene styret jobbet med på sitt digitale møte denne gangen:

  • Regnskap for 2019 er gjennomgått og godkjent av styret. Dette vil bli fremlagt resterende medlemmer på Generalforsamling 2020.
  • Styret har på styremøtet vedtatt at Generalforsamling for 2020 blir avholdt digitalt med kun prekære saker på sakslisten. Dette vil foregå i samarbeid med TOBB for å overholde alle krav og eiers rettigheter. Mer informasjon kommer. 
  • Vårdugnaden er om noen få dager. Matjord er tilkjørt alle tun, og container kommer opp i løpet av uken. Denne er for hageavfall, og blir stående til mandag 11.05. Dugnaden holdes førstkommende lørdag 09.05.20 fra kl. 11-16 i hvert tun, og innledes med valg av tunleder for det kommende året. 
  • Det blir i nær fremtid montert opp en ny type LED-lys på en eller to boder. Dette skal være for å teste en ny modell, og se hvordan denne fungerer før vi eventuelt investerer i nye lys for alle bodene. 
  • I tun 3 har det en stund vært ansamling av vann og leire rundt et tett sluk. BN Entreprenør har rekvirert slamsuger for å åpne opp sluket, og det skal nå fungere tilnærmet optimalt, men saken blir fulgt opp videre.

Neste styremøte er satt til torsdag 28.mai. Her kommer agendaen blant annet til å omhandle Generalforsamling 2020 og rørfornying på slitte rør. 

Styret