Notat til høring til Generalforsamling 2020

Det ble i tråd med informasjon gitt ut på e-post til alle medeiere i Kroppanmarka Grendelag lagt ut saksliste til Generalforsamling 2020 mandag 18.mai 2020 kl. 12.00. Denne var tilgjengelig for gjennomlesing og kommentarer i en (1) uke, tom 25.mai 2020 kl. 12.00. 

I løpet av denne perioden kom det inn tre (3) kommentarer til sakslisten, henholdsvis to (2) i saken om signering av protokoll og en (1) i saken om valg av nye styremedlemmer. Styret har vurdert det slik at ingen av disse kommentarer krever en kommentar fra styret. 

Ref tidligere utsendt informasjonsskriv avholdes Generalforsamlingen 2020 digitalt. Denne blir tilgjengelig på minside.bbl.tobb.no 02.06.20 kl. 17:00, og er åpent i 24 timer til 03.06.20 kl. 17:00. Alle medeiere kan da lese sakslisten, og avgi sine stemmer. 

Det er ingen medlemmer som har meldt inn behov for å avgi stemmer manuelt, og det vil derfor ikke bli avholdt manuell avstemming i Grendehuset på kveldstid 02.06.20. 

Til tellekorps er Vegard Hage og Krister Mathias Oddøy valgt. Disse er valgt, men vil ikke behøve å utøve noen slags jobb under denne Generalforsamlingen.

Til å signerer protokoll er Ole Øvre valgt. 

Styret