Generalforsamling 2020

Innkalling til Generalforsamling i Kroppanmarka Grendelag BA

Tid: Tirsdag 02.06.20 kl. 17:00 – onsdag 03.06.20 kl. 17:00.

Sted: tobb.portal.bbl.no 

Til informasjon: på grunn av dagens situasjon, avholdes møtet digitalt.
Se vedlegg for mer informasjon og instruks. 

Årsregnskap 2019: