Avfallskontainere øst

For å bidra til å løse plassproblemer etter utvidelse av gjesteparkering har styret inngått avtale med sameiet Turistveien 26-36 om avfallshåndtering.

Avtalen omfatter papir og plast slik at disse husholdningene kan benytte kontainere til formålet ved innkjøring til Garasje 2 Øst. De vil fremdeles håndtere restavfall i egne kontainere og på egen tomt.

Som et resultat av samarbeidet vil renovasjonsavgiften til den enkelte husstanden i Kroppanmarka reduseres fra 1/188 til 1/194.