Asfaltering 2020

Oppdatering 8 Juni 2020:

Det er parkering forbudt på parkeringsplasser ved område 1 og 4 fra Tirsdag 9 Juni kl 12:00 til Fredag 12 Juni 07:00

Asfaltprosjektet i Kroppanmarka Grendelag (KMGL) ble startet i Q3 2019 og er forutsatt ferdigstilt innen 1. juli 2020. Arbeidet starter 26. mai.

Det gjenstår masseutskifting og asfaltering av innkjøring sør fra Turistveien (1), asfaltering av nedkjøring til garasje I og de biloppstillingsplassene som er knyttet til området (2), innkjøring øst (3) samt innkjørsel fra gjesteparkering (4).

I følgende perioder vil garasje 1 være stengt for inn- og utfart ifm asfaltering:
Fra kl. 00:00 tirsdag 2. juni tom kl. 16:00 fredag 5.juni.
Fra kl. 00:00 mandag 8.juni tom kl. 16:00 fredag 12.juni.

Det vil ikke foregå parkeringskontroll i Turistveien i dette tidsrommet.

Styret oppfordrer alle som kan la bilen stå i garasjen i dette tidsrommet til å la den stå for å unngå unødig trengsel på utendørs parkering. Om man likevel har behov for å ha sin garasjebil stående ut, gi beskjed til styret senest søndag 31.05.20 kl. 20:00 for å få utskrevet midlertidig parkeringstillatelse.

Avfallskontainere ved garasje 1 blir midlertidig flyttet til parkeringsplass ved barnehagen mens anleggsarbeidet pågår.

Etterarbeid langs asfalterte områder er forutsatt løst ved dugnader og privat initiativ. For medlemmer som ønsker å bestille etterarbeider privat kontakt prosjektleder Svein Skiri: sas@tobb.no