Vårdugnad 2020

Det arrangeres vårdugnad lørdag 9 mai kl 11-16.

Dugnadskafe er kansellert i år pga den pågående Covid19 pandemien. Av samme årsak kan oppgaver med fordel fordeles på forhånd slik at ikke unødig mange møtes samtidig.

Det er utarbeidet instruks for tungeneraler samt kart som definerer hvilket område den enkelte har ansvar for.

https://www.kroppanmarka.no/tunmodell/

Det understrekes at tunet har vedlikeholdsansvar for alle bodbygg i sitt område, herunder maling og generelt vedlikehold.

Generelle oppgaver:

  • Vend fallsand
  • Tøm sandkasser. Ny sand leveres i uke 20
  • Rapporter ødelagte takstein på bodbygg
  • Rengjør takrenner og nedløp
  • Lag og distribuer klippeliste
  • Olje alle trekonstruksjoner
  • Monter fartsdumper
  • Skift lyskilder i utelys som ikke fungerer.

Det leveres kontainer for hageavfall som blir stående ved grendehus hele uke 19, denne er BARE for hageavfall. Det som vokser i hagen din kan kastes i denne, alt annet kan ikke kastes i kontaineren.

Alle tun har fått oppgaver som ikke automatisk sorterer som tunansvar. Tungeneraler har oversikt og delegerer oppgaver ihht denne.

Asfaltprosjektet

Entrepenør etterfyller jord bak all kantstein innen vårdugnad 9 mai. Øvrig etterarbeid er forutsatt gjennomført på dugnad. Resterende masseutskifting og asfaltering starter i uke 21 eller senest uke 22 og er forutsatt ferdigstilt innen utgangen av Juni. Denne fasen omfatter nedkjøring til garasje 1, nedkjøring til dobbeltgarasje ved grendehus og innkjøring fra gjesteparkering i øst, samt tidligere grøntareal ved gjesteparkering øst. Det blir montert nettinggjerde mellom gjesteparkering øst og sameiet i turistveien i den samme perioden.