Styresnakk 13.04.20

I styremøtet 13.04.20 ble det behandlet 11 saker. Dette er noen av punktene styret jobbet med på sitt digitale møte denne gangen:

 • A-konto betaling for elbillading har blitt fastsatt på 900kr / kvartal for alle eiere av elbil lader. Beløpet blir avregnet hvert år, og de som har brukt mindre enn dette, får dette tilbakebetalt ved årets avregning.
 • Den gjenstående asfalteringen begynner om noen uker. Da vil områdene som ikke enda er asfaltert bli tatt. Det blir sendt ut informasjon til alle beboere om oppstart når dette er klart. 
 • Dugnad for våren 2020 står i anmarsj. Styret beslutter å avholde dugnad 9. mai fra kl. 11 – 16 i alle tun som vanlig. Vi oppfordrer samtidig folk til å overholde gjeldende anbefalinger ift Covid-19. Det vil ikke bli arrangert dugnadskaffe ved denne dugnaden. BN Entreprenør koster og spyler før dugnaden. 
  • Styret og tunledere kommer med en arbeidsliste for hvert tun. 
  • Entreprenør fyller i matjord bak ny kantstein i alle tun. 
 • Container for hageavfall blir bestilt og blir satt ut ved Grendehuset i løpet av uke 18. Denne blir stående til vårens dugnad er unnagjort.
 • På HMS fronten informeres det om at HMS-ansvarlig i styret annenhver måned har kontroll på alle lekeplasser for å sikre alles trygghet. 
 • Det vil bli kjøpt inn pullert for å sette opp ved bommene for å hindre at biler kjører over private tomter for å unngå å åpne bommene.
 • Det har vært lekkasje i et vannrør i østre del av Kroppanmarka. Styret arbeider med å fastslå hvilke boenheter som er berørt

Neste styremøte er satt til mandag 4. mai. Her kommer agendaen blant annet til å omhandle dugnaden som står for tur, og oppdatering rundt Generalforsamling. 

Styret