Vi har en sponsor!

Flere har nok stusset på hvorfor det er en logo med REMA 1000 Kroppanmarka på vår hjemmeside. Denne kom opp for noen uker siden, og er plassert som en logo på vår side.

REMA 1000 Kroppanmarka er nærbutikken vår, og en naturlig samarbeidspartner for oss i Kroppanmarka Grendelag. Styret har vært i dialog med kjøpmann, og har inngått en sponsoravtale. Avtalen går ut på at logoen er synlig på våre sider, og at Grendelaget mottar sponsormidler fra butikken.

Vinn-vinn! 🙂