Styresnakk 19.03.20

I styremøtet 19. mars 2020 ble det behandlet 8 saker. På grunn av koronasituasjonen ble møtet holdt digitalt. Dette er noen av punktene styret jobbet med på dette styremøtet:

  • På grunn av spredning av Koronaviruset og anbefalinger som ligger ute fra FHI, velger styret å utsette den planlagte Generalforsamlingen på ubestemt tid. Styret vil komme tilbake med ny innkalling når situasjonen bedrer seg.
  • Styret velger også å avlyse den planlagte påskebasaren på ubestemt tid. Denne vil vi komme tilbake til når anledningen byr seg!
  • Det har vært en gjennomgang på de elektriske systemene i Kroppanmarka. Styret ser nå videre på hvilke utbedringer som må gjøres for å møte dagens standard iht el-sikkerhet i fellesareal. Det legges da til grunn at tunledere tar sitt ansvar med å bytte pærer som må byttes.
  • Styret har diskutert hvordan vi skal få gjennomført vårdugnad som bruker å finne sted før 17. mai. Styret vurderer det slik at den beste løsningen vil være at det utarbeides en liste for hvert tun på hva som må gjøres, også får den enkelte beboer bestemme tidspunkt selv for når aktiviteten skal finne sted. Vi kommer tilbake til den konkrete løsningen når denne foreligger.
  • Sesongen for brøyting og strøing er straks over. Inn i den årlige avtalen ligger det også inne at vi skal ha tilgang til kostemaskin for å få bort all grusen vi har liggende. Styret avventer med dette til etter påske. 

Neste styremøte er satt til 16. april. På dette møtet vil agenda handle om forberedelser til Generalforsamling, oppdatering på HMS og planlegging av vårdugnad. 

Styret