Styresnakk 01.03.20

I styremøtet 01. mars 2020 ble det behandlet 13 saker. Dette er noen av punktene styret jobbet med på dette styremøtet:

  • Styret skal begynne å utarbeide grunnlag for å innhente anbud for brøyting og strøing til neste sesong. Her skal det blant annet presiseres hvor det forventes at det skal brøytes og strøs, samt ha mer fokus på hvor massene kan deponeres.
  • Styret har utarbeidet et skriv rundt venteliste for booking av Grendehuset til konfirmasjonstiden. Dette blir publisert innen kort tid, og åpner for å reservere Grendehuset i konfirmasjonstiden.
  • På grunn av liten respons på Påskebasar, vedtok styret å utsette påskebasaren til 2. påskedag. Vel møtt!
  • Garasjeansvarlig i garasje 2 har hentet inn grunnlag for å reparere skaden i taket i garasjen som gjør at det kommer vann og annet i gjennom sprekker fra 2. etasje til 1. etasje. Dette vil bli utbedret i løpet av våren.
  • Kalenderen sier vår! Styret har søkt om Dugnadspakken fra TOBB og TrønderEnergi, og har lagt inn ønske om et ekstra beløp pr tun på 5.000 kroner til vårens dugnad. 

Neste styremøte er satt til 19. mars. På dette møtet vil agenda handle om forberedelser til Generalforsamling, HMS, og oppdatering rundt våre EL-systemer. 

Styret