AVLYST: Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLINGEN SOM SKULLE AVHOLDES 28.04.20 ER AVLYST. NÆRMERE BESKJED OM NY DATO KOMMER.

Ordinær generalforsamling i Kroppanmarka Grendelag BA avholdes tirsdag 28.04.2020. Eierne kan melde saker de ønsker behandlet på ordinær generalforsamling. NB: Dette gjelder ikke ordinære styresaker.

Sakene kan sendes per post til:

Halvor Holder Kroppanmarka 171 7075 Tiller

Man kan også sende inn saker til styret på e-post: styretikroppanmarka@gmail.com eller via Min Side på www.tobb.no. TOBB må ha registrert din e-postadresse eller mobilnummer før du kan opprette bruker på Min Side. Dersom kontaktinfo ikke er registrert tidligere, kan dette sendes til info@tobb.no.

Fristen for innsending er: 31.03.2020

Trondheim, 16.03.2020

Kroppanmarka Grendelag BA

Styret