Coronasmitten

Etter henvendelser fra flere beboere, går styret ut med en oppfordring om å følge retningslinjer som gjelder fra FHI og Helsedirektoratet. Der sies det blant annet:

«Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig».

Regjeringen kommer med flere forbud, og der er viktig at vi i grenda også overholder disse for å sørge for at de som er ekstra utsatt ikke får denne smitten. Dette er ikke tiden for sosiale sammenkomster eller fester, ikke tiden for store sosiale lag, klemming og kos. Dette er tiden for å være i minst mulig omgang med folk. De fleste kjenner noen med diabetes, astma, eller eldre, som er i risikosonen.

Lurer du på hvilke regler som gjelder? Ta en titt på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/.

Styret kommer tilbake til hvordan dette påvirker påskebasar og Generalforsamling.