Styresnakk 10.02.20

I styremøtet 10. februar 2020 ble det behandlet 9 saker. Noen saker ble også utsatt til neste møte. Dette er noen av punktene styret jobbet med på dette styremøtet:

  • Styret har vurdert å endre leverandør av e-post, men etter samtale med TOBB har vi valgt å beholde @gmail.com da dette er leverandøren som samarbeider best med TOBB sin portal og e-postløsning
  • Venteliste til konfirmasjon: styret har mottatt henvendelser om venteliste til konfirmasjon 2021. Styret behandlet saken, og vedtok at vi skal operere med venteliste på utleie i helgene i mai. 13 måneder før (1.april), åpnes  det for å skrive seg på ventelisten, og man får da velge èn dato hver i rekkefølge. Utleie disse helgene blir forbeholdt beboere i Grendelaget. Mer informasjon kommer i eget skriv.
  • Fasadeendringer: styret vedtok at fasadeendringer er en sak i mellom den enkelte beboer og Trondheim Kommune. Om beboere har klager vedrørende andres fasadeendringer skal dette tas med beboer selv, og ikke via styret.
  • Påskebasar: etter promotering av Grendehuset på Facebook har det vist seg å være interesse for flere arrangement i huset. Styret vedtok derfor å arrangere en påskebasar på Palmesøndag hvor overskuddet uavkortet går til Barnekreftavdelingen. Dette blir annonsert på vår digitale plattform.
  • Dugnad: styret har begynt å se på utforming av vårens dugnad. En beboer i tun 4 har foreslått en tunkonkurranse for å øke engasjementet, noe styret støtter seg til. Selve utformingen og detaljene blir arbeidet med på senere styremøter. Styret søker også om Dugnadpakken fra Trønderkraft og TOBB for hele Grendelaget samlet.

Neste styremøte er satt til 24. februar. På dette møtet vil agenda handle om forberedelser til Ekstraordinær Generalforsamling, samt oppdatering på HMS og på de elektriske systemene våre.

Styret