Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Kroppanmarka Grendelag BA

Vedlegg til innkalling til 
Ekstraordinær Generalforsamling
27.02.20

Bakgrunn:
Det ble beregnet at reasfaltering for hele Kroppanmarka Grendelag skulle ende på totalt 6.000.000. Generalforsamlingen foretok derfor et låneopptak på 5.000.000 som skulle dekke asfalteringen.

I løpet av asfalteringen ble det avdekket store uforutsette hendelser, deriblant feilkoblinger på rør og feil på elektriske systemer, langsgraving, kabelbrudd og defekte kommer. Regningen foreligger derfor pr. 31. januar 2020 på ca. 7.200.000, og vi står i gjeld til BN Entreprenør.

I tillegg så styret det nødvendig å installere nytt brannvarslingsanlegg i begge garasjer samt i Grendehuset da eksisterende anlegg var ulovlige. 

Status:
Grendelaget har utestående 1.660.000 kroner til BN Entreprenør. I tillegg har BN Entreprenør anslått at gjenstående asfaltering inkl. moms er på 1.330.000 kroner. Dette er inkludert et påslag på 20 % for uforutsette hendelser. 

For å få fullført prosjektet og betalt det vi skylder, anslår styret at vi mangler 3.000.000. Styret har gitt TOBB i oppgave å forhøre seg med banken om låneopptak, og vi har fått tilbud på et låneopptak på 3.000.000 kroner. 

Løsningsforslag 

Løsning 1:
Nytt lån på 3.000.000 som slåes dette sammen med eksisterende lån på 5.000.000 med 10 års nedbetalingstid. Økning i fellesutgifter 162 kroner pr. mnd.

Løsning 2:
2 kontantinnbetalinger totalt 15 958,- pr. enhet. 
8.830 kroner innen 01.04.20 for å dekke utestående beløp.
7.128 kroner innen 01.07.20 for å fullføre prosjektet. 

Løsning 3: 
Kombinasjon av kontantinnbetaling og lån
Lån på 1.700.000 for å dekke utestående beløp. Slås sammen med eksisterende lån på 5.000.000 med nedbetalingstid på 10 år. Økning i fellesutgifter på ca 92 kr pr.mnd.
Kontant 7.128 kroner innen 01.07.20 for å fullføre prosjektetFullmakt-navneseddel-borettslag-sameie-årsmøte
Last ned

Last ned og skriv ut skjema for fullmakt og ta med på ekstraordinær generalforsamling. Trenger du utskrift kan du henvende deg i Kroppanmarka 28 hos styremedlem Mari for å hente en kopi onsdag 26.02 i mellom kl. 14 – 18.