Styresnakk 20.01.20

I styremøtet 20. januar ble det behandlet 5 saker. Mange saker ble utsatt til neste møte, da styret var noe redusert på møtet. Dette er noen av punktene styret jobbet med på møtet:

  • Asfaltprosjektet: Arbeidet er stoppet for vinteren og gjenopptas etter vårløsning. Prosjektet har overforbruk på grunn av uforutsette hendelser, og styret jobber videre med prosjektet ut i fra premissene som ligger til grunne.
  • Generalforsamling 2020: dato fastsatt til 28. april kl. 18-20. Styret har fordelt noen arbeidsoppgaver seg i mellom, og har begynt planleggingen av innhold. Både innkalling, agenda og frister kommer når dette er klart.
    • To styremedlemmer er på valg, og styret har tatt kontakt med valgkomiteen bestående av Kine Bjerkan og Wenche Fredagsvik for å sette i gang prosessen.
  • Nedgravde søppelcontainere kommer til å bli et krav med tiden. Styret har jobbet med denne saken nå en stund, og er klar til å innhente tilbud fra aktuelle aktører etter flere befaringer fra Trondheim Renholdsservice. Et vedtak om å grave ned søppelcontainere vil være opp til Generalforsamlingen å avgjøre.
  • Vi har akkurat har hatt besøk av Skadedyrkontrollen, som hadde ingen anmerkninger på sin rapport. Dette er en rutinekontroll vi har etter observasjon av mus for noen år tilbake.

Neste styremøte finner sted mandag 10. februar. På agendaen til møtet står det blant annet generalforsamling, påskebasar, HMS, samt vårens dugnad med et glimrende ide fra en av våre beboere.

Styret