Valg av tunleder i tun 2

Tunleder i Tun 2 har bedt om avløsning og det er følgelig behov for frivillige kandidater.

Frivillige kan sende epost til medlemmer@kroppanmarka.no eller kontakte styreleder på 45475727. Ved flere frivillige vil det organiseres valg.