Styresnakk 09.12.19

Bakgrunn

Styret i Kroppanmarka Grendelag har jevnlige styremøter. Noen ganger går det 3 uker i mellom, andre ganger bruker vi litt lengre tid – avhengig av arbeidsmengden. I et forsøk på å nå ut med mer informasjon til flere, har styret besuttet å i en prøveperiode skrive et skriv etter hvert styremøte hvor det oppsummeres sakene styret har behandlet. Vi tar selvfølgelig taushetsplikten vår på alvor, og kommer ikke til å skrive om enkeltsaker som omhandler en eller få enheter, eller saker kommet inn fra enkeltpersoner som ikke gjelder flere eller kan oppleves som støtende å få på trykk.

I styremøte 09.12 ble det behandlet 12 saker. Dette er noen av punktene styret jobbet med på dette møtet:

  • Besluttet å endre vaskefirma for vask av fellesareal ved nedgang til parkeringskjeller øst.
  • Oppdatering på asfalteringen: ikke noe mer asfalt før våren. Resterende områder avventes for å se om det skal graves ned containere eller ikke. Det skal diskuteres med BN Entreprenør om vi skal ha en ny rørkontroll for å se om noen rør har blitt komprimert grunnet asfalteringen.
    • Det må beregnes en del dugnad for å gjøre det pent rundt om i tunene og hos folk. Tas med tunledere til våren.
  • Oppdatering på HMS: vi har installert nytt og oppdatert brannvarslersystem i begge parkeringskjellerene, samt i Grendehuset. Det er ringeklokker ut til tunene, så det raskt skal høres om en alarm går av. 
  • Det jobbes med å få lys i bodanlegg i tun 1 og tun 3 som pr. dags dato står uten strøm. Elektriker Jølle er på saken, og har konstatert at det mest sannsynlig handler om to kabelbrudd. Saken tas videre med BN Entreprenør.
  • Det lekker mellom plan 1 og 2 i garasje øst som kan føre til stygge lakkskader på bilene i plan 1. Styret setter i gang strakstiltak, og henter inn håndverkere som har tilbudt seg å tette igjen sprekken i taket som gjør at det kommer vann igjennom. 
  • Styret ønsker å være mer synlig og å gi ut mer informasjon til medlemmer i Grendelaget, og innfører ordning med “Styresnakk” etter hvert styremøte. 
  • Grendehuset leies ut oftere. For å øke utleien enda mer, lanseres egen nettside på Facebook for Grendehuset. Styret diskuterer videre om de skal reklamere også andre steder for Grendehuset.

Styret ønsker med dette god jul, og godt nyttår til alle i Kroppanmarka. Neste styremøte er satt til 20.01.20. 

Styret