Faktura for bruk av billadere

Det ble i 2019 installert infrastruktur for lading av el- og hybridbiler i garasje 1 Vest og garasje 2 Øst. Totalt 32 husstander har valgt å installere lader.

Det ble i Desember 2019 distribuert fakturaer til alle medlemmer i Kroppanmarka for grendelagsavgift Q1 2020. Alle medlemmer som har installert lader ble i tillegg belastet hhv administrasjonskostnad med 75,- og akonto betaling for strømforbruk i Q1 2020 med 900,-.

Akonto beløp for strømforbruk er fastsatt med bakgrunn i gjennomsnittlig forbruk på tilsvarende løsninger i andre eiendomsselskaper som bruker samme forretningsfører. Akontobeløpet reguleres etter reelt forbruk tilsvarende alminnelige modeller for private strømabonnement. Strømforbruk avregnes også 1 gang pr år, har vi betalt for lite får vi ekstraregning, har vi betalt for mye får vi det overskytende tibakebetalt.

Medlemmer som ikke benytter sin lader kan informere forretningsfører på info@tobb.no eller 73 83 15 00 og be om å fjerne akonto beløp. Noen medlemmer har kontaktet TOBB om disse forholdene og fått tilbakemelding om at de ikke er involvert. Dette er feil og beror på kommunikasjonssvikt.

Utstedt faktura må betales som den foreligger.

På grunn av uforutsette problemer med installasjon og oppstart av nødvendige systemer for administrasjon av ladere ble det ikke avregnet forbruk i 2019.

For øvrig informasjon om systemet se menypunkt

Lader for el- og hybridbil