Anleggsarbeid ved gjesteparkering øst

Det skal i uke 50 bygges et gjerde der det tidligere vokste trær på gjesteparkering øst. Det er parkering forbudt på denne delen av parkeringsplassen fra og med mandag 9 desember 2019 og til arbeidet er ferdig.