Leie av parkeringsplasser

Kroppanmarka Grendelag har 190 innendørs biloppstillingsplasser, en til hver husstand pluss 2 ekstra. De ekstra plassene er mindre plasser som ikke egner seg for parkering av alle typer personbiler. Plassene har tidligere vært leid ut for ca 250,-/mnd

Det er nå mulig å søke om å leie en av disse plassene fra 1 Januar 2020.

Det er bare medlemmer i Kroppanmarka som kan søke om å leie plassene. Plassene som leies ut er G2.Ø.V24 og G2.I.V01 i garasje 2, og interesserte kan besiktige plassene der. Vi benytter standardkontrakter utarbeidet av Huseiernes Landsforbund til formålet. Avtalene vil ha 1 års løpetid og leiepris vil være betydelig høyere enn tidligere. Pris fastsettes før avtaler signeres.

Interesserte sender epost til styretikroppanmarka@gmail.com med navn, telefonnummer og husnummer innen 1.12.2019. Skriv GARASJELEIE i emnefeltet. Styret kontakter interesserte og skriver nye leieavtaler innen 15.12.2019.