Skadeverk på branndører

Det er dessverre ved en rekke anledninger observert at branndør innerst i plan 2 på garasje 2 Øst er blokkert med stein for å hindre at døren går i lås. Dette medfører at branndøren mister sin funksjon i tilfelle av brann, videre at garasjen blir stående ulåst slik at uvedkommende kan ta seg inn og til slutt at døren etterhvert blir skjev og etterhvert må repareres eller i verste fall byttes. Grendelaget har brukt titusener på slike reperasjoner de senere årene.

På vegne av fellesskapet oppfordrer styret den som ser det naturlig å blokkere branndøren til å avslutte praksisen umiddelbart. Medlemmer som observerer at dette skjer oppfordres til å melde fra til styret. Dette er skadeverk og vedkommende vil bli holdt økonomisk ansvarlig.