Låssystem fellesarealer

Kroppanmarka Grendelag BA (KMGL) er et eiendomsselskap som ivaretar ansvar på vegne av medlemmene for fellesarealet gnr 319 bnr 31 som eies av selskapet.

Omfattet av ansvaret til KMGL er alle bodarealer innenfor fellesarealet. Disse er delvis tildelt som fritidsboder til medlemmer og delvis som boder til felles disposisjon.

Dette innebærer at KMGL må kunne

  • Inspisere systemer for brannvarsling
  • Overvåke elektriske anlegg
  • Kontrollere at arealene utenfor private boder ikke benyttes til hensetting av eiendeler

For å redusere risikoen for tyverier, for å forbedre HMS rutiner og for å ivareta rettighetene til alle medlemmer har styret i KMGL bestemt at alle bodarealer på fellesarealet skal låses med standardiserte låser. 

Dette blir organisert slik at ALLE bodarealer på fellesarealet låses med hengelåser som kan åpnes med garasjenøkkel, med noen unntak. Private boder låses med private låser som før men der bodarealet rommer flere private boder låses adgang til selve arealet med standardisert lås.

Gjennom denne løsningen oppnår KMGL at

  • Alle bodarealer med private boder blir avlåst med redusert risiko for private eiendeler
  • Alle boder til felles disposisjon blir avlåst med redusert risiko for felles eiendeler
  • Alle medlemmer får tilgang til bodarealer i sitt tun med sin garasjenøkkel
  • Styret og samarbeidspartnere får tilgang til bodarealer for inspeksjon og vedlikehold

Tunledere vil montere nye hengelåser innen 1 November 2019.